O nas
STRONA GŁÓWNA >>

Dzisiaj jest Wtorek, 26 Maj 2020 r. Imieniny: Eweliny, Jana, Pawła

Co nowego?

PIE¦NI NIEPODLEGŁEJ POLSKI - składanka

1. MAZUREK DˇBROWSKIEGO 2'24"Melodia ludowa .Tekst Pie­¶ni Legionów Polskich we Włoszech napisał w 1797 roku w miej­scowo¶ci Reggio nell'Emilia poeta dyplomata, działacz politycz­ny, uczestnik powstania ko¶ciuszkowskiego Józef Rufin Wybicki herbu Rogala (1747 -1822) .- Od 26 lutego 1927 roku hymn państwowy. Mazurek umieszczony na płycie jest wła¶nie nagrany w roku 1927. ¦piewa artysta War­szawskiej Opery Ignacy Dygas (1881-1947). Płyta wytwórni "Syre­na" jest pierwszorzędnym dokumentem wagi historycznej.
2. WARSZAWIANKA 3'00" Na wie¶ć o wybuchu powstania li­stopadowego w Warszawie, we Francji powstał hymn poetycki napisany przez francuskiego poetę i dramaturga Casimira Dela­vigne'a. Brat dziadka Henryka Sienkiewicza Karol Sienkiewicz do­konał przekładu wiersza. Muzykę skomponował Karol Kurpiński.(1785-1857). Po raz pierwszy od¶piewano "Warszawiankę"
5 kwietnia 1831 roku, w Teatrze Narodowym w Warszawie. Pły­ta "Syrena-Electro" z 1931 roku została nagrana przez wybitnego ¶piewaka Eugeniusza Mossakowskiego (1885-1958).
3. PIERWSZA KADROWA 2'55" Raduje się serce, raduje się dusza to pierwsza pie¶ń polska pierwszej wojny ¶wiatowej. Powstała w marszu do Kielc w sierpniu 1914 roku. Tekst: Tadeusz Ostrowski. Melodia ludowa. - ¦piewa Chór Juranda. Płyta Syrena-Electro 1934 r. *)
4. JEDZIE NA KASZTANCE (Pie¶ń o wodzu miłym) 2'35" Pie¶ń z marca 1915 roku. Tekst: Wacław Biernacki (pseudonim "Kostek"). Melodia ludowa w rytmie mazurka. ¦piewa Chór Juranda. - Płyta Syrena-Electro 1934r. *)
5. MY PIERWSZA BRYGADA 2'57" Najsłynniejsza pie¶ń Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i najsłynniejsza pie¶ń żołnierska z okresu I wojny ¶wiatowej. Melodię do pie¶ni zapożyczono z ro­syjskiego marsza z nut pozostałych po syberyjskim pułku wojsk carskich. (Marsz nr 10, "Pieried rozłukoj" muzyka Tominkowskij). Słowa napisali dwaj legioni¶ci: Tadeusz Biernacki (1899- 1974) i Andrzej Hałaciński (1891-1940), więzień Kozielska, zamordowany w 1940 roku w Katyniu. ¦piewa Chór Dana p/k Władysława Dani­łowskiego.(1902-2000) Płyta Syrena-Electro 1933r.
6. WIˇZANKA PIOSENEK LEGIONOWYCH 3'09" ("Hej, strzelcy wraz", "Id± strzelcy", "Wojenko, wojenko", "Ł±czko zielona", "A jak żołdu nie dostanę", "Hopaj, siupaj") Piosenki żołnierskie były ¶piewanie w drugiej Rzeczpospolitej przez trzy pokolenia. Pierw­szy europejski i polski chór rewelersów też miał je w repertuarze. ¦piewa Chór Dana. Płyta wytwórni Syrena-Electro 1933r.
7. O MÓJ ROZMARYNIE 3'25" Rozmaryn - kwiat miło¶ci to temat najpopularniejszej pie¶ni żołnierskiej pierwszej wojny ¶wiatowej. Melodia ludowa, autorzy tekstu nieznani (1915r.). Ostatnie wersy dopisał Wacław hrabia Denhoff-Łęcki. - ¦piewa Chór Juranda. Płyta Syrena-Electro 1934r. *)
8. WARCZˇ KARABINY 2'55" Pie¶ń legionowa ze zbiorów majora Andrzejowskiego. Melodia ludowa "Pie¶ń Krakusa" z okolic Jasła. Słowa piosenki to wiersz napisany w 1915 roku przez legionistę Rajmunda von Scholza prawnika i szkolnego przyjaciela Edwarda Rydza-¦migłego. ¦piewa Chór Juranda. - Płyta "Odeon". 1935r.
9. HEJ, HEJ UŁANI, MALOWANE DZIECI 2'32" Pie¶ń żołnierska.(muz. i sł. ludowe) ¦piewa Stanisław Danilewski z tow. orkiestry bałałajek. Płyta "Odeon" 1930r.
10. PRZYBYLI UŁANI POD OKIENKO 2'58" Pie¶ń żołnierska. Kra­kowska muzyka ludowa. Tekst około 1917 roku napisał dzienni­karz, literat, oficer i góral z Nowego Targu, założyciel Zwi±zku Pod­halan Feliks Gwiżdż. - ¦piewa Stanisław Danilewski. Płyta "Odeon" 1930r.
11. JEDNO SIODŁO, CZTERY KONIE 3'37" (Piosenka o ułanach). muz.Zbigniew Lipczyński sł. Wiktor Budzyński. - ¦piewa Chór Wesołej Pi±tki. Płyta "Syrena-Electro" 1936. *)
12. TO BYŁ PIERWSZY ŻOŁNIERZ NASZ 2'55" (Pie¶ń o Marszałku) muz. Zbigniew Lipczyński, sł. Wiktor Budzyński. - ¦piewa Chór Wesołej Pi±tki. Płyta "Syrena Electro" 1936r. *)
13. WOJENKO, WOJENKO 2'47" Piosenka legionowa powstała w 1915 roku. Anonimowi twórcy dopisywali zwrotki. Melodia oparta na temacie ¶l±skiej melodii ludowej. - ¦piewa Chór Dana, Płyta "Odeon" 1931r.
14. NASZE SERCA, KOMENDANCIE 3'15" (Pie¶ń pożegnalna ku czci komendanta Józefa Piłsudskiego.) muz. Jerzy Koszucki-Ju­rand sł. Zenon Friedwald. - ¦piewa Chór Juranda. Płyta "Syrena Electro" 1935r. *)
15 .PIE¦Ń ŻAŁOBNA 2'55" (Pie¶ń pożegnalna po¶więcona pa­mięci Pierwszego Marszałka Polski.) muz. i sł. Adam Kowalski . ¦piewa Chór Juranda. Płyta "Syrena Electro" 1935r. *)
16. MARSZ LOTNIKÓW 2'50" Pie¶ń powstała w roku 1930. Porucz­nik-pilot Stanisław Latwis muzykę oparł na melodii kosynierów z 1794 roku. Był pilotem 111 Eskadry Samolotów My¶liwskich im. Tadeusza Ko¶ciuszki. Spadkobierc± tej eskadry w latach drugiej Wojny ¦wiatowej był Dywizjon 303, zwanym "Kosynierami War­szawy". Tekst napisała Aleksandra Zasuszanka. Marsz lotników rozbrzmiewał w 1933 roku podczas uroczysto¶ci odsłonięcia po­mnika Lotnika w Warszawie. W 1937 roku był grany po raz pierw­szy jako oficjalny marsz Polskiego Lotnictwa.- ¦piewa Chór Juranda. Płyta "Syrena-Electro" 1934r.
17. CZTERY CÓRY 2'06" Piosenka żołnierska (muz. i sł. Adam Ko­walski) ¦piewa Chór Cztery Asy. Płyta "Mewa" 1946r. - Piosenki Adama Kowalskiego zamieszczone na tej płycie pochodz± ze ¶piewnika Adama Kowalskiego (1896- 1947) żołnierza Pierwszej Brygady Legionów Polskich od 1914 roku. Kapitan a następnie puł­kownik Adam Kowalski poeta, dziennikarz był wnukiem powstańca styczniowego . Jako kapitan był redaktorem naczelnym " Żołnierza Polskiego i "Polski Zbrojnej". Jedn± z najpopularniejszych jego pio­senek był marsz "Marszałek ¦migły-Rydz" z 1935 roku.
18. LEGUNY W NIEBIE 2'50" Piosenka legionowa. (muz. i sł. Adam Kowalski) opr. mjr ¦ledzińskiego. ¦piewa Adam Kowalski i Chór Juranda z tow. ork. 36 p.p. Legi Akademickiej p/d mjra ¦ledziń­skiego. Płyta "Odeon" 1932 r.
19. NA ŻOŁNIERSKIEJ SŁUŻBIE 2'30" piosenka żołnierska - (muz. i sł. Adam Kowalski). ¦piewa Mieczysław Borowy z tow. chóru repr. Zwi±zku strzeleckiego i orkiestry. Płyta "Odeon"1933r.
20. ULI - DULI 3'00" Piosenka żołnierska (muz. i sł. Adam Kowal­ski). ¦piewa Adam Kowalski z tow. chóru repr. Zwi±zku strzelec­kiego i orkiestry Płyta "Odeon" 1933r.
21. MARSZAŁEK ¦MIGŁY-RYDZ 3'05" - marsz. - ¦piewa Chór Zaremby z tow. Ork. Repr. Pułk piechoty Legii Aka­demickiej p/d por. Czesława Kaznowskiego. Płyta "Odeon" 1939r.
22. PIE¦Ń O PREZYDENCIE RZECZYPOSPOLITEJ IGNACYM MO­¦CICKIM 2'10" Muzyka i słowa pułkownika Adama Kowalskiego. Jest to pie¶ń dla profesora Ignacego Mo¶cickiego prezydenta Rzeczypo­spolitej w latach 1926-1939. ¦piewa Chór Orlanda p/k Jana Pasierba z tow. orkiestry p/d Franciszka Izbickiego. Płyta "Syrena-Electro" 1936r.
23. FLISACY 3'00" Piosenka z filmu "10-ciu z Pawiaka". - Władysław Daniłowski (Dan) (1902-2000) skomponował do tek­stu Stacha (Stanisława Biernackiego) ważna piosenkę "Flisacy" w tek¶cie której jest wyraĽny ¶lad Polski pod trzema zaborami. - ¦piewa Chór Dana. Płyta "Odeon" z 1931r.
24. SIEKIERA, MOTYKA 2'45" Żartobliwa piosenka legionowa ¶piewana często z dopisywanymi na poczekaniu aktualnymi zwrotkami.(Najwięcej w czasie okupacji hitlerowskiej). Opr. Jerzy Koszucki. ¦piewa Chór Juranda. "Syrena Electro" 1934r.
25. U POLSKI BRAM (Marsz żołnierski KOP) 2'56" Dla Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) porywaj±cego, patriotycznego mar­sza skomponowali Stanisław Nawrot muzykę Ludwik P±gowski słowa. Marsz wraz z żołnierzami Korpusu zamilkł w Katyniu. Na szczę¶cie zachowała się płyta "Syrena-Electro" z roku 1936r.

¦piewa Chór Juranda.
Pomysł i opracowanie: Danuta Żelechowska i Jan Zagozda.
Nagrania i fotografia z okładki pochodz± z kolekcji - "ZAGOZDEUM"

Inne informacje: Tutaj...

Wydawnictwo: 4Ever Music.
Dodaj swoj± opinię...
PODYSKUTUJ NA FORUM

Aktualizacja: 10.11.2008

Poprzednie Następne

OPINIE INTERNAUTÓW:

Obecnie brak wpisów.

Muzyka polska
CO NOWEGO?
STARE, NOWE I NAJNOWSZE
SHOW MUST GO ON!
NA POWAŻNIE
NAJ...LINKI
Muzyka zagraniczna
CO NOWEGO?
STARE, NOWE I NAJNOWSZE
SHOW MUST GO ON!
NA POWAŻNIE
NAJ...LINKI
Muzyczny deser
MUZYKA Z GŁO¦NIKA...
EKRANIZACJA
LISTY PRZEBOJÓW
CHWILA WYTCHNIENIA
NO TO GRAJ
TROCHĘ SOFTU
NA FALI
UJAWNIJ SIĘ
WYWIADY
SZAŁ CIAŁ
PIGUŁKA
Muzyczny odlot
WYDARZENIA KULTURALNE
MODERN ROCK REV.
Listy przebojów
BILLBOARD SINGLES (18.02)

1. ED SHEERAN - Shape Of You

EUROCHART SINGLES (21.02)

1. ED SHEERAN - Shape Of You

UKCHART SINGLES (21.02)

1. ED SHEERAN - Shape Of You

Subskrypcja
ZAREJESTRUJ SIE (NOWY FORMULARZ)
Muzyczne szukanie

 
 
 

Tysi±ce tanich przedmiotów!
Tysi±ce tanich przedmiotów!

W górę

DNC | REKLAMA | POCZTA | POMOC | ZUIOP

Wszelkie prawa zastrzeżone - DNC WebDesign 2000 - 2020